Varstvo osebnih podatkov


1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Dr. Jorg Sladič, pooblaščena oseba ima kontaktne podatke:Jorg Sladič, Kersnikova ul. 7, SI – 1000 Ljubljana, tel. 01 43 99890, faks: 01 43 99 895, e.pošta: External link opens in new tab or windowadvokat.sladic@sedmica.net..

 

2. Te informacije o varstvu osebnih podatkov veljajo za obdelavo podatkov pri odvetniku Jorgu Sladiču in odvetnici Pavli Sladič Zemljak, oba Kersnikova ul. 7, SI – 1000 Ljubljana, tel. 01 43 99890, faks: 01 43 99 895, e.pošta: External link opens in new tab or windowadvokat.sladic@sedmica.net..

 

3. Zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov, vrsta in namen uporabe:

Če nam podelite pooblastilo zbiramo naslednje podatke:

a. ime in priimek,

b. veljavna elektronska pošta,

c. naslov,

č. telefonska številka,

d. osebni podatki, ki so nujni za izvajanje pooblastila in za zaščito vaših pravic

 

4. Podatki se zbirajo in obdelujejo zaradi:

- zaradi identifikacija osebe kot stranke,

- zaradi primernega odvetniškega svetovanja in zastopanja,

- zaradi korespondence,

- zaradi izstavitve računov,

- zaradi uveljavljanja morebitnih zahtevkov zoper vas,

 

5. Na podlagi 9., 13., 14. in 44. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov mandantu zagotavljamo Informacije in dostop do osebnih podatkov

 

  • podatke upravljata odvetnika Jorg Sladič in Pavla Sladič Zemljak, Kersnikova 7, 1000 Ljubljana, tel. 01 43 99890, el. pošta: External link opens in new tab or windowadvokat.sladic@sedmica.net,
  • podatki se obdelujejo za namen sestave pravnega posla, pravno svetovanje in zastopanje v postopkih. Obdelava se izvaja zaradi identifikacije stranke, primernega odvetniškega svetovanja, komunikacije z vami kot stranko, za izstavitev računa, za likvidacijo in uveljavljanje morebitnih zahtevkov proti vam,
  • Obdelava podatkov se izvaja na podlagi 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov na vašo zahtevo in z vašim soglasjem za zgoraj naveden namen in za izvajanje mandatne pogodbe v vašem interesu in še pred sklenitvijo te pogodbe, ter na podlagi zakonske obveznosti iz predpisov o odvetništvu,
  • Osebni podatki, ki so bili pridobljeni za izvajanje mandatne pogodbe (pooblastila) se hranijo do poteka zakonskega roka hranjenja podatkov za odvetnike (5 let), razen če je na podlagi točke c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe te podatke zaradi zahtev davčnega prava hraniti dalj. Stranka se s podpisom pooblastila strinja z daljšim rokom hranjenja osebnih podatkov.

 

Posredovanje podatkov tretjim:

V kolikor je na podlagi točke b, 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe obdelava potrebna za izvajanje mandatne pogodbe (pooblastila), se vaši podatki posredujejo tretjim. Ti tretji so zlasti nasprotne stranke v postopku in njihovi pooblaščenci (odvetniki), sodišča ter upravni organi in ostali organi javne uprave zaradi dopisovanja, varstva in uveljavljanja vaših pravic. Te podatke lahko ti tretji uporabljajo izključno za prej omenjen namen.

 

Zaupnost:

Razmerje zaupnosti z odvetnikom ostane nespremenjeno. Če gre za podatke, za katere se uporablja razmerje zaupnosti, je posredovanje tretjim dovoljeno samo na podlagi vašega dovoljenja.

 

Vaše pravice:

Imate naslednje pravice:

  •  Na podlagi 3. odstavka 7. člena Splošne uredbe lahko kadarkoli prekličete privolitev k obdelavi osebnih podatkov. To pomeni, da vnaprej ne moremo več obdelovati podatkov, če obdelava temelji na privolitvi.
  • Na podlagi 15. člena Splošne uredbe lahko od nas zahtevate informacije o obdelovanju vaših osebnih podatkov. Zlasti lahko zahtevate namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, nameravano obdobje hrambe, o obstoju pravice, da se od upravljavca zahteva popravek, izbris, omejitev obdelave osebnih podatkov, o obstoju pravice do ugovora obdelavi, o obstoju pravice do vložitve pritožbe, o obstoju pravice zahtevati razpoložljive informacije v zvezi z virom podatkov, ki niso bili zbrani pri nas, ter obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev vključno z oblikovanjem profilov in glede na primer smiselne informacije o razlogih zanj.
  • Na podlagi 16. člena Splošne uredbe imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
  • Na podlagi 17. člena Splošne uredbe imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, razen če je obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava EU ali slovenskega prava , ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  •  Na Podlagi 18. člena Splošne uredbe imate pravico doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, v naslednjih primerih: če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; če ne potrebujemo več vaših podatkov za namene obdelave, temveč jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Na podlagi 20. člena Splošne uredbe imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posedovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi, ki smo prejeli vaše osebne podatke, pri tem ovirali.

 

Na podlagi 77. člena imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši to uredbo.

 

Pravica do ugovora

 

V kolikor se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, imate na podlagi 21. člena te uredbe pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

 

Če želite ugovarjati, zadošča, da nas o tem obvestite na elektronsko pošto External link opens in new tab or windowadvokat.sladic@sedmica.net.